بنز
پروانه کسب
تعمیرگاه قطبی
تعمیرگاه قطبی
تعمیرگاه قطبی
تعمیرگاه قطبی
تعمیرگاه
تعمیرگاه
تعمیرگاه

تعمیرگاه قطبی

مرکز تعمیرگاهی قطبی یکی از معتبرترین تعمیرگاه های غرب تهران می باشد که با بیش از 23 سال سابقه و استفاده از نیروی متخصص و ذبده همواره آماده ی ارائه ی خدمات مکانیکی و برقی انواع برندهای داخلی و خارجی خودرو به مشتریان خود می باشد