تعمیرسیستم های برقی انواع خودروهای داخلی و خارجی در مرکز تعمیرگاه خودرو قطبی

در تعمیرگاه قطبی عیب یابی و تعمیر انواع سیستم های برقی خودرو از جمله استارت موتور،شمع خودرو،انژکتور خودرو،سیستم های جرقه ی اتومبیل،چراغ های خودرو و …

تعمیرگاه قطبی با استفاده از متخصصان ذبده به تعمیر و عیب یابی سیستم برقی انواع خودروهای خارجی و داخلی می پردازد.

برق خودرو
برق خودرو